دنیای تنهایی من

عشقی که هیچ وقت بر نمیگرده

...

بـــــــــآیـــــــــــــد قــمـــآر بــآز باشــی تـــا بفهمـــی

فــــرق بیـــن بــآختن و بـــد بــآختن رآ...!

امشب تـــو رآ بـــد بآختـــم...0(!!!!)

+ نوشته شده در  سه شنبه یکم اسفند ۱۳۹۱ساعت 19:56  توسط دختری از جنس تنهایی